CALL FOR ENTRIES IS NOW OPEN

02 – 10 August 2019
Edition XVIII

02 – 10 August 2019
Edition XVIII

Konkurs për punë

February 2nd, 2018

Prizren, 2 shkurt – DOKUFEST shpall KONKURS për plotësimin e pozitës

Asistent(e) për Media

Kandidatët duhen të kenë aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe njohuri shumë të mirë të rrjeteve sociale. Për këtë pozitë kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të obligohen ta kalojnë testin me shkrim.

Njohuria e mirë gjuhës angleze është parakusht për kandidatët e interesuar.

Për të aplikuar, dërgoni CV’në e detajizuar dhe letër motivimin në postën elektronike apliko@dokufest.com deri më 23 Shkurt. Ju lutemi mos dërgoni letrat e rekomandimit në këtë fazë.

Aplikimet pranohen vetëm përmes postës elektronike të lartëcekur.

Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen për intervistë, në zyret e DokuFest në Prizren.