02 – 10 August 2019
Edition XVIII

02 – 10 August 2019
Edition XVIII

Filmi dhe Mediat Faktike në Qendër të Kompetencës

November 23rd, 2018

Në bashkëpunim me mësimdhënëset e Qendrës së Kompentencës në Prizren, DokuFest ka shfaqur filmin Soldiers ëho Rape në këtë shkollë.

Si pjesë e projektit “Filmi dhe Mediat Faktike” që synon ngritjen e vetëdijes dhe forcimin e imunitetit të komuniteti ndaj ekstremizmit të dhunshëm, Soliders Who Rape ka trajtuar temën e dhunës në luftë dhe pasojat e saj.

Pas shfaqjes, në bashkëpunim me profesorashat e kësaj shkolle është mbajtur diskutimi me nxënësit e Qendrës së Kompetencës për temat në fjalë.

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkarhja e Luksemburgut për shoqërinë civilë në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe Fondacionit për Shoqëri Civile (KCSF).