02 – 10 August 2019
Edition XVIII

02 – 10 August 2019
Edition XVIII

Stories We Tell

Pjesëmarrësit


donjeta

Donjetë Berisha është aktiviste për të drejtat e grave. Ka lindur në Prishtinë ku edhe ka studiuar ekonomi dhe punon në Rrjetin e Grave të Kosovës. Filmi: THERE WAS A TIME

 

Entela Hoxha: Born in Gramsh, Albania, Entela initially studied painting at “Jordan Misja” Artistic Gymnasium, before continuing her Multimedia studies at the University of Fine Arts in Tirana. Since 2012, Entela Hoxha has been pursuing film and television studies and has already completed her first animated short film, Nen Duvak. Film: UNDER THE VEIL #2

Entela Hoxha: Lindur në Gramsh, Shqipëri, Entela fillimisht studioi pikturë në Gjimnazin Artistik “Jordan Misja”, përpara se të vazhdonte studimet multimediale në Universitetin e Arteve të Bukura në Tiranë. Që nga viti 2012, Entela Hoxha ka ndjekur studimet e filmit dhe televizionit dhe ka përfunduar tashmë filmin e saj të parë të animuar, Nën Duvak. Filmi:  UNDER THE VEIL #2       

 

1400675_738563252837647_1379362718_o

Gent Shala: Një filmbërës i vetë-mësuar dhe entuziast i filmit dokumentar, ka bërë më parë disa filma të shkurtër jo-fiktiv. Shala vazhdon të jetojë në Prizren, ndërsa vazhdon arsimin dhe punën e tij në Prishtinë. Filmi: SVADBA

 

Gorana Jovanović studied film directing at the Academy of Arts in Belgrade, before moving to London to enroll on the University of Westminster’s film and TV production course, from which she graduated in 2013. Lives and works in Belgrade. Film: SMOKE

Gorana Jovanović:  studioi regjinë e filmit në Akademinë e Arteve në Beograd, përpara se të shkonte në Londër për t’u regjistruar në kursin e prodhimit të filmit dhe të televizionit të Universitetit të Westminsterit, nga ku u diplomua në vitin 2013. Jeton dhe punon në Beograd. Filmi: SMOKE

 

Gazmir Lame: Born in Tepelene, Albania in 1978. Lame studied history in the southern Albanian town of Gjirokastra before pursuing the craft of film editing in the capital, Tirana. From 2009 to 2011, he continued his film studies in the United Kingdom at Brookes University in Oxford. Returning to Albania in 2013, Gazmir Lame went to work as a director for the television network ABC News in Tirana. Film: IMMIGRANT JOURNAL

Gazmir Lame: Lindur në Tepelenë, Shqipëri në vitin 1978. Lame studioi historinë në qytetin jugor të Gjirokastrës para se të ndiqte zanatin e redaktimit të filmit në kryeqytet, Tiranë. Nga viti 2009 deri në vitin 2011, ai vazhdoi studimet e filmit në Mbretërinë e Bashkuar në Universitetin Brookes në Oksford. Duke u kthyer në Shqipëri në 2013, Gazmir Lame shkoi për të punuar si drejtor i rrjetit televiziv ABC News në Tiranë. Filmi:  IMMIGRANT JOURNAL