Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

Puno në DokuFest

DOKUFEST HAPË THIRRJE PËR PUNË

 

Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dokumentar dhe të Shkurtë DokuFest hap konkurs për Departamentin e Mikëpritjes për edicionin e 16’të të festivalit që do të mbahet në Prizren nga 04 – 12 gusht 2017.

Zyra e Mikëpritjes është përgjegjëse për të organizuar qëndrimin e 500+ mysafirëve të festivalit nga e gjithë bota. Detyrat përfshijnë akreditim dhe rezervim të udhëtimit dhe akomodimit, planifikim të mikëprijes dhe kujdesin për mysafirët e fesivalit gjatë qëndrimit të tyre në Prizren. Poashtu, ky departament punon ngushtë dhe informon departamentet tjera të festivalit përfshirë ekipin e programit dhe komunikimit, duke u siguruar që informacioni për çdo mysafir të kalojë te të gjitha ekipet relevante.

Pozitat për këtë departament janë të karakterit të përkohshëm për ti përmbushur pozitat teknike dhe administrative. Për të aplikuar dërgoni një email në apliko@dokufest.com duke dërguar një CV dhe letër motivimi të shkurtë.

Afati i aplikimeve: 05 qershor 2017.

Aplikacionet që dërgohen në email adresa tjera  dhe pas afatit nuk do të konsiderohen. Vullnetarët e më hershëm dhe personat me eksperiencë pune në agjencione turistike do të kenë përparsi në procesin e selektimit.