02 – 10 August 2019
Edition XVIII

02 – 10 August 2019
Edition XVIII

2 dokumentarë të shkurtë shfaqen në Gjimnazin “Ulpiana”

March 11th, 2019

Rreth 40 nxënës të Gjimnazit “Ulpiana” në Lipjan ishin të pranishëm në shfaqjen e filmit të organizuar nga DokuFest sot.

Filmat dokumentarë të shkurtë “Mama Illegal” dhe “Waste” u shfaqën në këtë shkollë, pas së cilës u bisedua me nxënësit për temat e filmave.

Mësimdhënëset e kësaj shkolle Feride Thaçi dhe Jehona Luma kanë trajtuar temën e migrimit me nxënësit, derisa procesi i zhvillimit të edukimit alternativ dhe bisedës aktive me nxënësit gjatë procesit mësimor duke përdorur mjete audio-vizuele do të vazhdojë edhe në muajt tjerë me kërkesën e shkollës.

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe Fondacionit për Shoqëri Civile (KCSF).