Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

DRUG§TORE w/ SLEEPARCHIVE (LIVE) x ANDREAS HZ REGEN
Drugstore Beograd përsëri do e zbardhë ditën në DokuNights; me një line-up super emocionues të një performance live me Sleeparchive dhe me sets nga Regen dhe Andreas HZ. Kjo natë do të ofrojë disa hutime, pak kompromis dhe jo shumë gjumë.

+