Edition 17
3-11 August 2018

Edition 17
3-11 August 2018

Work

Festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtë DokuFest hap konkurs për të gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesë e edicionit të 15-të që do të mbahet në Prizren nga 5-13 gusht 2016. Të gjitha pozitat janë të karakterit të përkohshëm për ti përmbushur pozitat teknike dhe administrative.

Për të aplikuar dërgoni një email në apliko@dokufest.com duke dërguar një CV dhe letër motivimi të shkurtë, si dhe pozitën për të cilën aplikoni.

 

Afati i aplikimeve: 5 korrik 2016

Aplikacionet që dërgohen në email adresa tjera  dhe pas afatit nuk do të konsiderohen. Vullnetarët e më hershëm do të kenë përparsi në procesin e selektimit.

 

Departamentet dhe pozitat:

Kinema: Asistent Kinemaje – 7 pozita /25 korrik – 20 gusht/

Logjistikë: Asistent – 5 pozita /25 korrik – 25 gusht/

Koordinim i vullnetarëve: Asistent – 1 pozitë /18 korrik – 20 gusht/

Projeksionistë – 5 pozita  /20 korrik – 20 gusht/

Përkthyes simultan – 1 pozitë /3 – 14 gusht/

Asistentë të Jurisë – 5 pozita /1-20 gusht/

Asistentë për punëtori – 3 pozita /1 – 31 gusht /

Hulumtim – 1 pozitë /25 korrik – 25 gusht/

Asistent Marketingu – 2 pozita /18 korrik – 31 gusht/

 

Numri total i pozitave të lira: 30

 

Për më shumë informata për DokuFest:

http://dokufest.com

https://www.facebook.com/dokufestprizren