02 – 10 August 2019
Edition XVIII

02 – 10 August 2019
Edition XVIII

Puno në DokuFest

DokuFest hap konkurs për të gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesë e ekipit për edicionin e 17-të që do të mbahet në Prizren nga 3-11 gusht. Të gjitha pozitat janë të karakterit të përkohshëm për ti përmbushur pozitat teknike dhe administrative.

Për të aplikuar dërgoni një email në apliko@dokufest.com duke dërguar një CV dhe letër motivimi të shkurtë, si dhe identifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Afati i aplikimeve: 6 korrik

Aplikacionet duhet që dërgohen në email adresa tjera dhe pas afatit nuk do të konsiderohen. Vullnetarët e më hershëm do të kenë përparësi në procesin e selektimit.

Departamentet dhe pozitat:

Asistent i mikëpritjes
Asistent logjistikë
Asistent logjistikë – DokuNights
Projeksionistë
Asistent të jurisë
Organizim të eventeve
Koordinator të kinemave
Shitës në DokuShop