SCREENINGS ON 16.08.2014

DOKU KINO DOKU KINO PLLATO KINO BAHÇE KINO KALAJA KINO KLUBI KINO NË LUM SHTËPIA E KULTURËS

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00